Daily archives: 2008-07-17


Ett förhandlingsvarv till

De polska varven har stora finansiella problem. Så stora att de polska regeringarna sedan 2004 understött dem med minst 5 miljarder złoty. Stödet räknas dock enligt EU som olagliga subventioner som förvrider konkurrensen. Den polska regeringen har varit under tryck att presentera någon form av privatiserings- och omstruktureringsplan som kan […]