Daily archives: 2008-06-24


SB a Lech Wałęsa

Så kom den då, boken det talats om i veckor. Den om Wałęsa och säkerhetstjänsten, den som ges ut av nationella minnesinstitutet, “SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii” (SB och Lech Wałęsa. Bidrag/Tillägg till biografin.) Igår rapporterade tidningarna om kö till IPNs bokhandel, författarna var på TV… och inte […]