Daily archives: 2008-06-20


Aningslöshetens land 3

Det är svårt hitta något positivt att säga om den gamla onda socialisttiden här i Polen och resten av Sovjetsfären, men en sak kommer jag på: Det var en injektion av skepticism mot staten. Här vet alla att politiker är korrupta, att myndigheter läcker och myglar, att de som har […]