Daily archives: 2008-06-19


Där rök brevhemligheten oxå? 5

Ur Mikael Odenbergs kommentar om FRA-lagen: Med den nya lagen får FRA möjlighet att fortsätta sin signalspaning mot utlandet oavsett med vilken teknik signalerna överförs. Brev är ju också en teknik om än en gammal. Betyder det att FRA-nu får “automatiskt scanna” dem också? Det som gör mig så förbannad […]