Daily archives: 2008-03-07


Att visa eller att inte visa

Vi känner igen situationen från Sverige: en kommersiell kanal som inte kan ses av hela befolkningen köper upp rättigheterna till ett stort evenemang… ramaskri! Just nu pågår en liknande process i Polen. Polsat, en av de största, och den första, privata kanalerna har just köpt rättigheterna till EM 2008 för […]