Daily archives: 2008-01-31


Äckligt? Omoraliskt?

I ljuset av den senaste tidens (typ det senaste millenniets) debatt om prostitution så finns en intressant artikel i NYTimes som handlar om äckel eller motvilja som anledning till att vissa saker som är tillåtna på vissa ställen är förbjudna på andra. Man tar tex upp det där med att […]