Daily archives: 2008-01-15


Debatt om polsk antisemitism 10

Anklagelser om antisemitism och nazism är något som är mycket känsligt i Polen. Av förståeliga skäl. Utrikesministeriet har en särskild sida där man understryker att formuleringen “polska koncentrationsläger” är felaktig. Länge var debattklimatet sådant att alla anklagelser om polsk antisemitism avfärdades som ogrundat förtal och bemöttes med tystnad och indignation. […]