Daily archives: 2008-01-03


Håll klaffen, gubbjäkel! 3

I Polen har man kommit på ett fantastiskt sätt att förstöra allt nöje med TV. Man låter en och samma röst läsa alla repliker i utländska filmer med en inlevelse som Hasse Aro på valium. Originalljudet är nedskruvat så att man precis inte kan höra vad som sägs. Med det […]