Daily archives: 2007-11-09


En språkfråga 1

Efter en knapp vecka i den vackra regionen Jura Krakowsko-Częstochowska är jag tillbaka i Warszawa. Då syftet med vistelsen var en internationell workshop om kemiska och biokemiska sensorer såg vi inte så mycket av de storslagna kalkstensklipporna (en klätterresa planeras till våren) och de många slottsruinerna. Under workshopen, vars officiella […]