Daily archives: 2007-10-30


Korta notiser från Göteborg 3

Efter en vecka i Göteborg är jag nu tillbaka i Warszawa. Syftet var dels arbete, dels universitetets promovering. Den som vill se mig i hatt (ett unikt tillfälle) kan besöka picasa. Nedan följer några korta notiser som aldrig blev egna blogginlägg. Promovering kräver en del tålamod. Särskilt om man är […]