Daily archives: 2007-09-10


Sanningen! 1

Påven är i Österrike. Där har han kritiserat det sekulära samhället. Det är förvisso hans jobb, men när han säger att “Vi behöver sanning” och att den sanningen är katolicismen så blir det lite löjligt. När han därtill kallar den stockkonservativa kyrkan för den “kreativa minoriteten” så blir det rent […]


Nyval

Så, det oundvikliga har skett. I fredags röstade det polska parlamentet för att upplösa sig själv och utlysa nyval. Det kommer att ske inom 45 dagar, troligtvis den 21 oktober. Under debatten kunde man se ett par ledamöter, som insåg att de inte skulle bli omvalda, ta fram små skruvmejslar […]