Daily archives: 2007-04-02


Friare kan ingen vara.

Jag har just lyssnat på Kalibers nyligen Guldspadebelönade inslag om forskningens finansiella villkor i Sverige. Det är en mörk bild som målas upp: extern styrning av medel, mål och resultat, ingen plats för “fri” forskning, en ständig oro över ekonomi… För den utomstående kanske detta är något nytt, men för […]