Daily archives: 2007-02-10


Irriterande Orwell 2

En av 1900-talets största intellektuella giganter, åtminståne postumt, är George Orwell. Även om han, med rätta, är mest känd för 1984 och Djurfarmen, som borde ligga på varje människas läslista, så skrev han mycket annat som är lika läsvärt tex “Down and out in Paris and London”, and “Burmese Days”. […]