Daily archives: 2006-12-06


Den fantastiska nanoteknologin.

Sitter och skriver lite på flumkapitlet (dvs inledningen) i avhandlingen. Det fick mig att tänka lite på det här med nanoteknologi. Det är ju helt klart ett änme som exploderat under det här århundradet. Själva “nano-” kommer ju från grekiskans nanos som betyder dvärg. Ordet nanoteknologi populariserades på 1980-talet av […]