Daily archives: 2006-11-01


Linköpingsdesign 2

Så har det varit ID-föreläsning i Linköping. SR rapporterade från föreläsningen och talade med besökare. Bl.a. någon som tyckte att universitetet nu borde bjuda in även astrologer o.dyl. samt satsa mer pengar på forskning inom intelligent design. Av det lilla som jag hörde av föreläsningen i radion verkar det vara […]