Daily archives: 2006-05-12


Interplanetär kidnappning

Titeln har jag stulit från en artikel i Nature1. Den handlar om de fyra gasjättarnas i solsystemet månar, och speciellt om Saturnus måne Triton. Månarna kommer i två klasser; de med fina reguljära banor, liksom vår måne, och de med irregulära banor, t ex med stor eccentricitet, inklination eller “fel” […]