EU


Euro redan 2011? 1

Premiärminister Tusk gick i förra veckan ut med att regeringen satt upp som nytt mål att Polen skall införa euron som valuta redan 2011. Det är en tidigareläggning jämfört med den tidigare tanken om att det inte skulle kunna ske innan 2013. Det är ett tufft, men görbart mål, menar […]


Ett förhandlingsvarv till

De polska varven har stora finansiella problem. Så stora att de polska regeringarna sedan 2004 understött dem med minst 5 miljarder złoty. Stödet räknas dock enligt EU som olagliga subventioner som förvrider konkurrensen. Den polska regeringen har varit under tryck att presentera någon form av privatiserings- och omstruktureringsplan som kan […]