Daily archives: 2013-06-11


Att få verktygen att dansa

I can see you! Ett lusöga i elektronmikroskop.Eye of a louse. Picture: Martin Jönsson-Niedziolka Svepelektronmikroskop (SEM) tillhör standardutrustningen på många forskningsinstitutioner idag. I och med att instrumenten har blivit allt mer automatiserade har antalet potentiella användare ökat dramatiskt. Numera kan en ovan användare ta helt ok bilder av enkla prover efter […]