Daily archives: 2012-04-10


Smolensk – andra årsdagen

I dag är det två år sedan olyckan i Smoleńsk. Två år av bråk om vad som hände, vem som bär ansvaret, vilken Polens framtid är, om kors, om Ryssland, om … allt. Att påstå att Smole ń sk var en splittrande händelse är nog en av tidernas underdrifter. Jag vet […]