Daily archives: 2010-11-21


Lokalval

På väg in i vallokalen. Idag är det lokalval i Polen – Flera tusen borgmästare, stadspresidenter, wójtar och ledamöter i lokala råd skall väljas. Ett val där jag tyvärr lyckades slarva bort min rösträtt. Man var tvungen att registrera sig i röstlängden senast en månad efter valet utlysts, en deadline […]