Daily archives: 2010-02-15


Flygbilder från förr 2

Läste nyligen att man i Google Earth nu kan se historiska flygbilder från Warszawa. Bland annat har man lagt upp flygbilder från 1935, och det är fascinerande att se hur stan har förändrats. Bilderna nedan jämför stadsdelen Muranów, där det judiska gettot upprättades under kriget, med hur det ser ut […]