Daily archives: 2009-12-17


Ett obehagligt land 3

Efter att återvänt efter några dagar i London* försöker jag sätta ord på den där obehagliga känslan jag får av England. Ett land som verkar leva på förbud, förmaning, rädsla och dumhet. Överallt finns skyltar som talar om vad som är förbjudet, hur höga straff man kan få… Förbud istället […]