Daily archives: 2008-09-15


Mer trafik

A propos mitt inlägg om trafiken i Warszawa. Gazeta Wyborcza har startat en kampanj för att minska på köerna. De syftar bland annat till att få folk att köra mindre egoistiskt. Polacker verkar vara fullkomligt oberörda över att de blockerar andra bilar i korsningar i sina försök att knö sig […]