Daily archives: 2008-03-19


Språkfrustration 3

Nu när den nya språkutredningen är släppt tycker jag att det är läge för mig att ventilera en del av mina språkfrustrationer. Det gäller främst situationen här på institutionen, men man kan dra vissa paralleller till en möjlig utveckling i Sverige om en del språkreaktionärer får som de vill. Polen […]