Daily archives: 2008-01-25


Gränskonflikter 3

Sedan i slutet av december är Polen medlemmar i Schengen. Det har medfört att gränskontrollen mot Tyskland, Tjeckien osv har försvunnit. I gengäld har Polen fått ta ansvar för en stor del av bevakningen av EU:s yttre gräns. De långa gränserna mot Ukraina, Vitryssland och Ryssland tillhör inte de mest […]