Daily archives: 2007-10-16


Religion och ateism i Polen

Nu när man läser i pressen om Radio Maryja och dess inflytande på politiken i ett land där religionen är allestädes närvarande kan man fråga sig om den nuvarande vågen av ateism i bl.a. USA och Sverige satt några spår här. Jo, lite, kan man väl säga. Ett exempel är […]


Lokal Nobelpristagare

Det, i min mening, minst intressanta Nobelpriset (och, som det är kutym att påpeka, inte ett av de “riktiga” Nobelprisen) annonserades igår. Det hade gått mig helt förbi om det inte varit så att man gjorde stor fanfar av det vid Uniwersytet Warszawski, som ju är alma mater för en […]