Daily archives: 2006-05-23


Märkning av judar. 1

Som en del bloggare har sett, och slagit på stora krigstrumman angående, så har kanadensiska National Post rapporterat att man i Iran lagt fram ett lagförslag om ny klädkod. Bland annat skall klädedräkt för både män och kvinnor regleras, men det som fått folk att gå i spinn är märkningen […]