Daily archives: 2006-02-01


Vetenskap för folkvalda

Kongressen i USA har gått på kurs (NY Times: “Where Science and Public Policy Intersect, Researchers Offer a Short Lesson on Basics“). Ett seminarie anordnades på temat “how science works” där bland annat Donald Kennedy, redaktör för Science, höll föredrag. Sherwood Boelert, som leder kongressens vetenskapskommitté, säger att “everyone boasts […]